Proces realizacji zamówienia

Rozpoczęcie realizacji

Po złożeniu zamówienia i jego opłaceniu, otrzymasz od nas wiadomość e-mail z jego potwierdzeniem, pełną specyfikacją produkcyjną oraz linkami do załadowania plików audio oraz graficznych.

Otrzymasz także dostęp do naszej aplikacji produkcyjnej, gdzie możesz na bieżąco sprawdzić, na jakim etapie znajduje się twoje zamówienie. Jeżeli jesteś klientem powracającym, oprócz śledzenia statusu aktualnego zamówienia możesz w tym systemie sprawdzić również historię wszystkich poprzednich.

Pliki poglądowe

Przed rozpoczęciem druku, nasz dział DTP prześle ci pliki poglądowe z materiałów które od ciebie otrzymamy. Znajdziesz tam wizualizację tego, w jakiej formie pliki zostały puszczone do druku i jak będzie wyglądał produkt. To jest praktycznie ostatni moment na kontrolę jakości z twojej strony – sprawdź dobrze czy wszystko wygląda jak powinno oraz czy w projekcie nie ma na przykład literówek lub innych błędów. Jeśli są – możesz dostarczyć nam nowe pliki do produkcji. Jeśli nie – potrzebujemy twojego akceptu aby zacząć proces produkcji, druku i tłoczenia.

Realizacja i dostawa

Gdy wszystkie pliki są zaakceptowane I zamówienie trafia do faktycznej produkcji, otrzymasz od nas przewidywaną datę wysyłki twojego zamówienia. W tym terminie spakujemy dla Ciebie paczki oraz wyślemy finalny produkt pod twój adres.

Jak przygotować master do tłoczenia CD i DVD

Podstawowe Informacje

 • Master może zostać do nas przesłany jako płyta CDR lub DVDR – prosimy o wyraźne opisanie płyty słowami “MASTER” na jej powierzchni, wraz z nazwą wykonawcy, tytułem płyty oraz numerem katalogowym.
 • Master może również zostać do nas przesłany w formie obrazu płyty w formacie DDP lub BIN+CUE, ISO albo NRG. W każdym z tych wypadków oprócz obrazu płyty potrzebujemy też plik z sumą kontrolną md5.
 • Rekomendujemy klientom, aby zatrzymali sobie kopię zapasową przesłanych masterów.
 • Master przesłany do naszej firmy musi być przygotowany dokładnie tak jak ma wyglądać końcowy produkt. Nie dokonujemy żadnych poprawek na masterach od klientów, a otrzymany materiał będzie wytłoczony na CD lub DVD w formie w której go otrzymaliśmy.
 • W przypadku przesłania nam mastera w plikach audio (np. WAV, AIFF) zastosowana będzie dodatkowa opłata za przygotowanie na ich podstawie plików produkcyjnych DDP.

Master CD

 • Zgodnie ze specyfikacją z tzw. Phillips Red Book, czas trwania płyty CD nie powinien przekraczać 74 minut i 44 sekund. Istnieje techniczna możliwość wytłoczenia płyt o dłuższym czasie odtwarzania, ale nasza firma nie bierze odpowiedzialności za produkcję końcową – w przypadku czasu dłuższego niż 78 minut mogą pojawić się problemy z odtworzeniem płyty na
  części urządzeń.
 • Ilość ścieżek na płycie CD Audio nie może być większa niż 99, a czas trwania każdej z nich to powinny być minimum cztery sekundy (zgodnie z Phillips Red Book).
 • 8Merch na własną rękę nie dokonuje żadnych zmian tego typu. Na wyraźne życzenie klienta istnieje możliwość dodania któregoś z powyższych elementów przez nas, ale jest to usługa specjalna i dodatkowo płatna.

Nadruk na płycie

 • Nadruk na płycie CD na specjalne życzenie może być wykonany bez białego podkładu – prosimy o taką informację podczas składania zamówienia. Bez takich wytycznych, wszystkie nadruki standardowo realizujemy z białym podkładem.
 • Profil kolorów: CMYK. Można zastosować dodatkowe kolory z wzornika Pantone.
 • Rozdzielczość: min. 300dpi
 • Akceptowany format plików do produkcji to PDF. Inne formaty takie jak EPS, TIFF, JPG są akceptowane w wyjątkowych wypadkach po wcześniejszym kontakcie i ocenie jakości przez nasz dział DTP.
 • Rekomendujemy zamianę wszystkich fontów na krzywe. Minimalne wymiary to 5,5pt (pozytyw) lub 6pt (negatyw).

Jak przygotować master do tłoczenia płyty winylowej

Podstawowe informacje

 • Master może zostać do nas przesłany jako płyta CDR lub DVDR – prosimy o wyraźne opisanie płyty słowami “MASTER” na jej powierzchni, wraz z nazwą wykonawcy, tytułem płyty oraz numerem katalogowym.
 • Master może również zostać do nas przesłany w formie plików WAV opisanych w dokładny i szczegółowy sposób. Pliki powinne być spakowane w archiwum typu zip lub rar oraz posiadać sumę kontrolną md5.
 • Rekomendujemy klientom, aby zatrzymali sobie kopię zapasową przesłanych masterów
 • Master przesłany do naszej firmy musi być przygotowany dokładnie tak jak ma wyglądać końcowy produkt. Nie dokonujemy żadnych poprawek na masterach od klientów, a otrzymany materiał będzie wytłoczony na CD lub DVD w formie w której go otrzymaliśmy.

Szczegółowe wytyczne

 • Zaleca się, aby nie przekraczać maksymalnego czasu trwania strony podanego w poniższej tabeli. Przekroczenie tych czasów może spowodować spadek poziomu nagrania i dynamiki.
 • Staraj się unikać nadmiernego używania procesorów psychoakustycznych.
 • Jeśli to możliwe, sprawdź master za pomocą miernika korelacji (nie może on być drastycznie w czerwonym polu lub mieć wartości ujemne) i analizatora widma częstotliwości, aby upewnić się, że sygnał nie zawiera nieuzasadnionych dużych elementów w zakresie niskich częstotliwości (około 20 Hz), a także górny koniec strefy częstotliwości (około 20 kHz).
 • Najniższe częstotliwości strefy akustycznej poniżej 300 Hz muszą znajdować się w fazie.
 • Odfiltrować wszystkie sygnały niesłyszalne, aby uniknąć możliwych problemów podczas nagrywania i odtwarzania, np. sygnały podakustyczne poniżej 20 Hz (lepiej poniżej 40 Hz) i wysokie częstotliwości powyżej 16 kHz.
 • Jeśli twoje nagranie znacznie odbiega od naturalnych dźwięków, które jest spowodowane rozchodzeniem się energii w strefie akustycznej, istnieje ryzyko słyszalnych zmian dźwięku podczas transkrypcji. Wynika to z ograniczeń mechanicznych procesów zapisu i może na przykład wynikać ze śpiewu dostosowanego przez procesory lub efektów generowanych elektronicznie. W najgorszym scenariuszu, w którym sygnał / muzyka ma tak krytyczne cechy, że może uszkodzić głowicę tnącą, zamówienie zostanie niestety odrzucone.
 • Standardowo wybieramy najwyższy możliwy poziom, zgodnie z charakterem istniejącego nagrania oraz z uwzględnieniem specyficznych właściwości zapisu mechanicznego. Jeśli jest to tolerowane przez wartości graniczne rejestratora i przez czas odtwarzania, to możliwe jest – na wyraźne życzenie Klienta (głównie DJ, rockowe i heavy-metalowe zespoły) – używanie wyższego poziomu głośności, zastrzegamy jednak, że może to wywołać zniekształcenia przy procesie wycinki mastera.
 • Staraj się unikać 7-calowych formatów winylowych przy 33 1/3 rpm, ponieważ możliwości nagrywania i odtwarzania są w tym formacie ograniczone. Jeśli nie ma innego rozwiązania, należy wziąć pod uwagę, że ostateczny produkt może odbiegać od ideału).
 • Pamiętaj, że dobre wyniki reprodukcji po stronie użytkownika zależą od jakości, warunków technicznych i prawidłowej regulacji urządzeń odtwarzających.
 • Potrzebujemy pełnej listy ścieżek z twoim mistrzem, zawierającej nazwy wszystkich ścieżek (w tym ukryte i dodatkowe ścieżki), czasy utworów i ich rozdzielenie na stronę A i stronę B, całkowity czas każdej strony.
 • Proszę nas poinformować o wszelkich efektach specjalnych lub anomaliach itp.
 • Sprawdź dokładnie, czy dane na liście ścieżek (liczba ścieżek, kolejność ścieżek, nazwy i czasy po każdej stronie) odpowiadają masterowi, labelowi i okładce (i innym drukowanym częściom – insertom, plakatom).
 • Proszę pamiętać, że dane muszą być czytelne i zrozumiałe.

Nadruk na etykietach

 • Grafika powinna być przygotowana w CMYKu. Dodatkowe kolory Pantone mogą być użyte.
 • Rozdzielczość: min. 300dpi
 • Akceptowany format plików to PDF. Inne formaty takie jak EPS, TIFF, JPG są przyjmowane tylko po wcześniejszej akceptacji ze strony naszego zespołu.
 • Zalecamy konwersję wszystkich fontów do krzywych. Minimalny wymiar fontów: 5,5 pt (pozytyw) oraz 6 pt (negatyw).

Jak przygotować master do duplikacji kasety magnetofonowej

Podstawowe Informacje

 • Master może zostać do nas przesłany jako płyta CDR lub DVDR – prosimy o wyraźne opisanie płyty słowami “MASTER” na jej powierzchni, wraz z nazwą wykonawcy, tytułem płyty oraz numerem katalogowym.
 • Master może również zostać przesłany jako pliki produkcyjne WAV z sumą kontrolną md5.
 • Rekomendujemy klientom, aby zatrzymali sobie kopię zapasową przesłanych masterów
 • Master przesłany do naszej firmy musi być przygotowany dokładnie tak jak ma wyglądać końcowy produkt. Nie dokonujemy żadnych poprawek na masterach od klientów.
 • Do mastera musi zostać dołączony document z tracklistą – tytułami utworów, czasem ich trwania oraz jasnym I wyraźnym podziałem na strony A / B kasety.

Master do produkcji kasety

 • Maksymalny czas trwania produkowanych przez nas kaset magnetofonowych to 90 minut (po 45 minut na każdą stronę).
 • Chociaż zdarza się to rzadko – mimo wszystko, część odtwarzaczy nie radzi sobie z kasetami C90 tak jak należy. W związku z tym polecamy nie przekraczać łącznej długości 80 minut materiału audio.

Nadruk na kasecie (Tampodruk)

 • Kolorystyka projektu – tylko jeden kolor (100% K)
 • Rozdzielczość: min. 300dpi
 • Akceptowany format plików do produkcji to PDF. Inne formaty takie jak EPS, TIFF, JPG są akceptowane w wyjątkowych wypadkach po wcześniejszym kontakcie i ocenie jakości przez nasz dział DTP.
 • Spady: 2mm
 • Odradzamy umieszczanie w projekcie wyjątkowo małych elementów oraz cienkich linii.

Nadruk na kasecie (Naklejka)

 • Kolorystyka projektu: pełny kolor CMYK
 • Rozdzielczość: min. 300dpi
 • Akceptowany format plików do produkcji to PDF. Inne formaty takie jak EPS, TIFF, JPG są akceptowane w wyjątkowych wypadkach po wcześniejszym kontakcie i ocenie jakości przez nasz dział DTP.
 • Spady: 2mm

Jak przygotować pliki do druku poligrafii

Co sprawdzamy w 8Merch przed wysłaniem projektów do druku?

 • Rodzaj produktu, wymiary plików, ilość stron w książeczce.
 • Spady (minimum 2mm), margines bezpieczeństwa – spad jest częścią grafiki wykraczającą poza linię cięcia, dzięki temu mamy gwarancję, że przy cięciu poligrafii nie wystąpi biała niezadrukowana przestrzeń na brzegach. Spad jest konieczny przy przygotowywaniu projektów do druku. Ważne elementy projektu takie jak tekst, logotypy czy kod kreskowy muszą dodatkowo być umieszczone z uwzględnieniem marginesu bezpieczeństwa.
 • Całkowite pokrycie obszaru – CMYK maksimum 350%.
 • Fonty, wektory, kod kreskowy – niektóre elementy, zwłaszcza o małym wymiarze lub szczegółowe powinny być przygotowane w formie grafiki wektorowej. Dzięki temu zachowają wysoką jakość w druku i będą na przykład możliwe do odczytania przez czytnik kodów kreskowych.

Przygotowania kolorystyczne

 • CMYK – wszystkie pliki przeznaczone do druku muszą być przygotowane w CMYKu. Pliki w RGB automatycznie konwertujemy do CMYKa – ten proces może wywołać rozbieżności kolorystyczne pomiędzy projektem i gotowym produktem.
 • Głęboka czerń – w celu uzyskania najlepszej oraz najgłębszej czerni w druku, użyj ustawienia 30C 30M 30Y 100K
 • Rozmiar czcionki – rekomendujemy użycie czcionek o wymiarze minimum 8pkt. Jeżeli tekst jest w wektorach, kolor czarny powinien mieć ustawienie 0C 0M 0Y 100K.
 • Kod kreskowy – podobnie jak powyżej, kod kreskowy powinien być przygotowany według ustawień 0C 0M 0Y 100K.

Spady i marginesy

 • Spady – przynajmniej 2mm.
 • Margines bezpieczeństwa – przynajmniej 3mm.
 • Uwaga: spady i margines bezpieczeństwa są stosowane, aby osiągnąć dokładność projektu przy druku i pozostawienie ważnych elementów (takich jak tekst, logo itp.) w stanie nienaruszonym.

Czcionki i wektory

 • Zapisywanie czcionek jako wektorów powinno nastąpić przed wyeksportowaniem plików do format PDF.
 • Rekomendujemy zapisanie małych elementów (logo, tekst, kod kreskowy) jako wektory – gwarantuje to wysoką jakość druku.

Akceptowane formaty plików

 • PDF
 • JPG (min. 300 dpi, 1:1)
 • TIF (min. 300 dpi, 1:1, CMYK, 8-bit, 1-warstwa)
 • Pliki otwarte nie są przez nas rekomendowane I mogą być użyte do druku tylko po pozytywnej decyzji naszego działu DTP.

Lakier wybiórczy UV

 • Najmniejszy element musi mieć minimalny wymiar 0,4mm.
 • Przestrzeń pomiędzy elementami nie może być mniejsza niż 0,5mm.
 • Tekst nie może być rozmiaru mniejszego niż 14pkt.
 • Maska UV – musi być dokładnie takich samych wymiarów jak warstwa na której ma się znaleźć lakier wybiórczy I musi być przygotowana przy użyciu tylko I wyłącznie koloru czarnego (0C 0M 0Y 100K).
 • Przyjmujemy tolerancję 0,3mm milimetry pomiędzy warstwą druku a warstwą lakieru UV.

Przetłoczenia

 • Warstwa użyta do tłoczenia w materiale musi zostać wysłana jako wektor.
 • Maksymalny wymiar tłoczonego elementu to 100x100mm
 • Warstwa elementu, który ma zostać wytłoczony musi mieć identyczne wymiary jak ten element w druku i musi być przygotowana przy użyciu wyłącznie koloru czarnego (0C 0M 0Y 100K)

Kształty do wycięcia

 • Warstwa druku musi być przygotowana ze spadem 2mm.
 • Linia cięcia musi być przygotowana jako wektor z wymiarem 0,0001 mm.